18 bao bì được thiết kế hiện đại

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

Chọn sản phẩm nào trong hàng chục thương hiệu trên kệ là câu hỏi mà người mua hàng thường đặt ra. Trong nhiều tình huống, bao bì sản phẩm hơn ai hết chính là người bán hàng thầm lặng nhưng hiệu quả. Hãy xem qua 20 bao bì dưới đây để tạo nguồn cảm hứng mới trong công việc. Việc lựa chọn in ấn bao bì để cho những sản phẩm đẹp mắt cũng không phải là việc đơn giản.

1. Pump Enenry Drink Packaging Concept

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

2. Pietro Gala

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

3. Nike Crown Jewel Packaging

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

4. Oh deer – Beautiful Packaging Design Concept

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

5. Williams-Sonoma Pasta

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

6. Hugo Wolf Lied Lab

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

7. Wine Labels Packaging

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

8. JOCO – Modern Packaging Design

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

9. Modern Packaging Design Concept – Project

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

10. One Percent Packaging

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

11. 100Tee – It pays to buy good tea

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

12. Shepherds Purse

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

13. Local Tea Shop – Branding and packaging

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

14. Tea Packaging

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

15. Homemade Treats

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

16. LA Distributrice Mont-Royal Cafe

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

17. Christmas Countdown Calender

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại

18. Rin green tea bags

Mẫu thiết kế bao bì hiện đại