Những yếu tố ảnh hưởng đến sự truyền mực trong in catalogue

Sự truyền mực được hiểu là khả năng phủ mực lên trên một lợp mực in trước đó và đâ là một trong những nhân tố có tác động lớn tới chất lượng màu sắc trong in catalogue. Việc đảm bảo sự truyền mực ổn định và hiệu quả được các đơn vị in ấn rất chú trọng nhằm tạo nên những thành phẩm in có màu sắc sinh động, và chân thực nhất của mẫu design catalogue

In ấn - Design catalogue

Để đảm bảo sự truyền mực ổn định, người ta cần kiểm soát các yếu tố tác động.

Sau đây là những nhân tố ảnh hưởng đến sự truyền mực trong in catalogue.

-          Độ sệt của mực in catalogue: lớp mực đang được in nên có độ sệt thấp hơn độ sệt của các lớp mực đã in trước đó. Bởi việc lựa chọn độ sệt lớp 2 cao hơn độ sệt lớp 1 sẽ ẫnn đến hiện tượng truyền mực ngược.

-          Độ dày của lớp mực: để việc truyền mực đạt hiệu quả cao, lớp mực đầu tiên nên có độ dày cao hơn nhiều so với các lớp mực sau.

-          Nhiệt độ mực: sự thay đổi của nhiệt độ là thay đổi độ tách dính của các lớp mực do đó tác động tới khả năng truyền mực. Tốt nhất nên giữ cho các lóp mực ở cùng một nhiệt độ.

-          Thời gian giữa các lần in: thời gian giữa các lần in càng dài thì càng tạo điều kiện cho lớp mực được in trước đó khô hơn. Khi lớp mực vừa khô thì độ tách dính của lớp mực sẽ bắt đầu gia tăng, giúp cho việc truyền mực tốt hơn. Tuy nhiên, không nên để thời gian quá lâu sẽ dẫn đến sự truyền mực khô làm cho các chất phụ gia ở lớp mực đầu tiên chuyển lên bề mặt in và gây khó khăn cho các lớp sơn tiếp theo.

-          Sự cần bằng mực – nước: độ ẩm của nước có tác độn tới sự truyền mực. Nếu có quá nhiều nước sẽ làm cho độ tách dính của mực giảm, trong đó, quá ít nước sẽ làm cho độ tách dính tăng.

-          Độ hấp thụ của giấy in catalogue: Bề mặt giấy in có độ thấm hút lớn sẽ giúp mực xâm nhập nhanh hơn và việc in ấn xảy ra nhanh hơn.

-          Độ phủ mực trên khuôn in: Độ phủ mực trên khuôn in ít làm gia tăng độ tách dính.  Độ phủ mực trên khuôn in còn phụ thuộc vào lượng mực cần in ấn.

Để tạo hiệu quả cho vấn đề truyền mực trong in ấn catalogue giúp quá trình in diễn ra nhanh chóng và đạt chất lượng cao, cần kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến sự truyền mực. Việc này đòi hỏi trình độ tay nghề và kinh nghiệm của các thợ in.