CÁC CÔNG NGHỆ CHẾ BẢN TRONG IN OFFSET

CÁC CÔNG NGHỆ CHẾ BẢN TRONG IN OFFSET

Trong chế bản in offset, người ta hay dùng film hoặc giấy can để chế tạo bản in (print plate)

IDIBRAND-kien_thuc_in_an-3

Các dạng công nghệ dùng trong chế bản

1. Công nghệ CTF Công nghệ CTF là công nghệ chế bản số trong đó dữ liệu số (Digital) từ máy tính được chuyển thành dữ liệu tương tự (Anolog) trên film thông qua các máy ghi film, film được đem bình trước khi phơi để truyền hình ảnh lên bản in. Quy trình tổng quát của công nghệ CTF được mô tả theo sơ đồ sau: * Công nghệ CTF có sử dụng giấy scan. * Công nghệ CTF xuất Film theo từng trang. * Công nghệ CTF xuất Film khổ bản in.

2. Computer to plate

“Computer to plate” là cụm từ mô tả công nghệ chế bản, trong đó dữ liệu số từ máy tính được ghi trực tiếp lên bản in mà không qua khâu trung gian là film. Bản in sau khi được ghi hình có thể được hiện ngay trên hệ thống máy ghi bản hoặc được đưa tới hiện ở máy hiện bản chuyên dụng. Sau đó, bản in được lắp lên máy in theo cách thông thường để tiến hành công việc in.

3. Công nghệ Computer to Press (CTPress)

4. Công nghệ Computer to press/direct imaging

5. Công nghệ Computer to Print

Tin tức liên quan

0988.163.686

|